banner_staircase.jpg

De organisatievorm die de vrijmetselarij kent is de loge. Vrijmetselaar ben je door lid te zijn van een loge. Daar meld je je als je vrijmetselaar wilt worden. De leden van loge Memphis komen in Rotterdam bij elkaar op de maandagavond.

 In Nederland heeft Le Droit Humain 16 loges met gemiddeld 25 leden. Een loge is in feite een vereniging met een bestuur, leden, statuten en een huishoudelijk reglement. Daarnaast is een loge de ruimte oftewel 'werkplaats' waar vrijmetselaren bijeenkomen.