banner_wenteltrap.jpg

De vrijmetselarij kent geen ledenwerving. Eenieder die vrijmetselaar wil worden moet zelf de eerste stap zetten en toenadering zoeken tot een loge. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met een van de meesters van de loge. Bent u daarna nog steeds geïnteresseerd, dan kan het vervolg van de procedure in gang worden gezet die leidt naar een mogelijke toetreding tot de orde Le Droit Humain en het lidmaatschap van Loge Memphis. De gehele procedure kent verschillende stappen en neemt meerdere maanden in beslag.

Bent u nog niet zover dat u zich wilt aanmelden, maar wilt u wel meer weten over de vrijmetselarij en Loge Memphis? Bezoek dan een van onze avonden voor belangstellenden of neem contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.